Băng dính trong 30m ....

110,000 VND


Thông tin sản phẩm