Pin CR 2032, 2025, 2016, 1632, 1620 khóa các loại 1 vỉ 5v ....

45,000 VND


Thông tin sản phẩm